M. Taljegård

Chalmers University of Technology

Author Of 1 Presentation

Nytta och utmaningar med elvägar Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Behöver personbilar elvägen eller behöver elvägen personbilar? 

Speakers
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Presenter Of 1 Presentation

Nytta och utmaningar med elvägar Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Behöver personbilar elvägen eller behöver elvägen personbilar? 

Speakers
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel