K. Svensson

Trafikverket

Author Of 1 Presentation

Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Klassificering av suicid i vägtrafiken; en jämförelse mellan två sätt att klassificera dödsfall

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet