A. Silvano

VTI

Author Of 3 Presentations

Framtidens resvanor Trafikteknik, planering och styrning

Nya sätt att samla in individuell resvaneinformation - utvärdering av insamling- och rekryteringsmetoder

Speakers
Session Name
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Trafikmodeller Trafikteknik, planering och styrning

Frånfartskapacitet i cirkulationsplatser: effekter av korsande gång- och cykelflöden

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Falling of standing passengers on public transport: what makes us fall? A literature review

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet

Presenter Of 2 Presentations

Trafikmodeller Trafikteknik, planering och styrning

Frånfartskapacitet i cirkulationsplatser: effekter av korsande gång- och cykelflöden

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Falling of standing passengers on public transport: what makes us fall? A literature review

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet