J. Ihlström

VTI

Author Of 3 Presentations

Samverkan för bättre förhållanden för förare och resenär Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bälte i buss - observationsstudier och resenärsperspektiv

Speakers
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Samverkan för bättre förhållanden för förare och resenär Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bussförare och delade arbetspass - relationen till stress, hälsa och andra psykosociala faktorer

Speakers
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hur påverkar parkeringsåtgärder olika typer av bilister? En studie om parkeringsvanor i centrala Göteborg.

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 1 Presentation

Samverkan för bättre förhållanden för förare och resenär Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bussförare och delade arbetspass - relationen till stress, hälsa och andra psykosociala faktorer

Speakers
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg