L. Westin

Umeå universitet

Author Of 3 Presentations

CBA och wider economic benefits Transportpolitik och ekonomi

Färre olyckor eller tillväxt på landsbygden? Samhällsekonomisk nytta och regionala konsekvenser av Trafikverkets hastighetsöversyn

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Nordisk infrastrukturplanering Gods och logistik

Gränsöverskridande infrastrukturplanering i Norden – Nuläge och förändringsbehov

Speakers
Authors
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Gods och logistik
Nordisk infrastrukturplanering Gods och logistik

Nationell infrastrukturplanering– ett hinder för nordiska transporter? Kvarkentrafiken som exempel

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Gods och logistik

Presenter Of 1 Presentation

Nordisk infrastrukturplanering Gods och logistik

Gränsöverskridande infrastrukturplanering i Norden – Nuläge och förändringsbehov

Speakers
Authors
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Gods och logistik