H. Johansson

Trafikverket

Author Of 1 Presentation

Klimatomställningen - scenarier, strategier och styrmedel Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Uppdatering av Trafikverkets klimatscenarier

Speakers
Authors
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Presenter Of 1 Presentation

Klimatomställningen - scenarier, strategier och styrmedel Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Uppdatering av Trafikverkets klimatscenarier

Speakers
Authors
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Moderator Of 1 Session

Nya Galleriet, Museet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Nya Galleriet, Museet
Moderators