E. Klasson

DB Schenker Consulting

Author Of 1 Presentation

Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Kringfartslogistik - Effektivt utnyttjande av infrastrukturen

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik

Presenter Of 1 Presentation

Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Kringfartslogistik - Effektivt utnyttjande av infrastrukturen

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik