H. Lindkvist

CLOSER, Lindholmen Science Park

Author Of 3 Presentations

Förutsättningar för datautbyte mellan fordon, väghållare och andra aktörer Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Implementering och test av uppkopplade tjänster för smartare trafik

Speakers
Room
Operetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Kringfartslogistik - Effektivt utnyttjande av infrastrukturen

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik
Samhällstrender och teknik som förändrar logistiksystem Gods och logistik

Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem

Speakers
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Gods och logistik

Presenter Of 1 Presentation

Samhällstrender och teknik som förändrar logistiksystem Gods och logistik

Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem

Speakers
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Gods och logistik