J. Westin

Umeå universitet

Author Of 1 Presentation

CBA och wider economic benefits Transportpolitik och ekonomi

Färre olyckor eller tillväxt på landsbygden? Samhällsekonomisk nytta och regionala konsekvenser av Trafikverkets hastighetsöversyn

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi

Presenter Of 1 Presentation

CBA och wider economic benefits Transportpolitik och ekonomi

Färre olyckor eller tillväxt på landsbygden? Samhällsekonomisk nytta och regionala konsekvenser av Trafikverkets hastighetsöversyn

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi