U. Olofsson

KTH

Author Of 1 Presentation

Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Väg- och banteknik

Från emissionsfaktorer till partikelkoefficientkartor vid simulering av järnvägstunnlars luftkvalitet

Speakers
Authors
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Väg- och banteknik

Presenter Of 1 Presentation

Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Väg- och banteknik

Från emissionsfaktorer till partikelkoefficientkartor vid simulering av järnvägstunnlars luftkvalitet

Speakers
Authors
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Väg- och banteknik