O. Linde

Region Gävleborg

Author Of 1 Presentation

Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Gävleborgs tillväxtmotorer och funktionella geografi

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 1 Presentation

Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Gävleborgs tillväxtmotorer och funktionella geografi

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer