A. Osvalder

Chalmers tekniska högskola Design & Human Factors

Author Of 1 Presentation

En tillgänglig kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Muntlig trafikinformation vid järnvägsstationer

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Moderator Of 1 Session

Studion, K&K Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Studion, K&K
Moderators