K. Klingenstierna

Moderator Of 1 Session

Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
10:00 - 12:00
Room
Crusellhallen, K&K
Moderators
Information
År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor vara 70 procent mindre än 2010. Målet ska bl.a. nås med energieffektivare fordon och andra bränslen. En del av detta kan vara elektrifiering. Elektrifieringens möjligheter och utmaningar kommer att belysas i föredrag av Mattias Goldmann och Per Kågeson och diskuteras av en expertpanel bestående av Maria Börjesson (VTI), Mikael Dahlgren (ABB), Elna Holmberg (Volvo), Fredrik Kämpfe (Svenska Flygbranschen) och Martina Wikström (Energimyndigheten).