K. Brundell-Freij

WSP/K2

Author Of 4 Presentations

Planering för växande storstad Trafikteknik, planering och styrning

Analyser och indikatorer som stöd i Vancouvers medborgardialog kring trängselskatter

Speakers
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

Hastighetsdämpande åtgärder på gator med tät busstrafik – en bred utvärdering av två teststräckor i Stockholm. Den samhällsekonomiska analysen - en samlad bild av effekterna 

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Kollektivtrafik och samhälle Kollektivtrafik inkl. järnväg

Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna

Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Stadsmiljöavtal, del 2 Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Effektutvärdering av stadsmiljöavtalet

Room
Nya Galleriet, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 1 Presentation

Stadsmiljöavtal, del 2 Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Effektutvärdering av stadsmiljöavtalet

Room
Nya Galleriet, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer