S. Lind

Jönköpings kommun

Author Of 1 Presentation

Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Samverkande planering i Södra Vätterbygden 

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 1 Presentation

Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Samverkande planering i Södra Vätterbygden 

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer