M. Pettersson

WSP

Moderator Of 1 Session

Nya Galleriet, Museet Gods och logistik
Topic
Gods och logistik
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Nya Galleriet, Museet
Moderators
Information
Efter de inledande föredragen följer ett pass om regionala godsstrategier, medverkande är Susanne Skärlund (Region Stockholm), John Wedel (Business Region Göteborg AB) och Petra Stelling (Region Skåne). Passet innehåller korta presentationer av respektive strategi och en paneldiskussion om styrkan och utmaningarna med regionala godsstrategier.