N. Kringos

KTH

Author Of 1 Presentation

Klimatets inverkan på vägars dimensionering och funktion Väg- och banteknik

Frostskador i asfaltbeläggningar

Speakers
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Väg- och banteknik

Moderator Of 1 Session

INSTÄLLD! Hur lockar vi ungdomar till utbildning inom vägteknik

Date
09.01.2019
Time
17:15 - 18:15
Room
Operetten, K&K
Moderators
Information
Föreståndare för KTH Road2Science Kompetenscentrum, Nicole Kringos, ser tydligt att antalet studenter som väljer att läsa ämnen kopplade till infrastruktur och sektorns rekryteringsbehov inte matchar. De spännande utmaningar som transportinfrastruktursektorn står framför kommer att resultera i många intressanta projekt i närmaste tiden. Det är en av anledningarna till varför det är värt att satsa på en karriär inom sektorn just nu. Nicole kommer att diskutera hur vi kan nå ungdomar och på vilken sätt vi arbetar bäst för ett effektivt samarbete mellan olika aktörer som har ett gemensamt rekryteringsbehov.