J. Johnsson

Chalmers University of Technology Civil Engineering

Author Of 1 Presentation

Funktionella egenskaper hos asfaltbeläggningar Väg- och banteknik

Halkfria vägar med markvärme och geoenergi

Speakers
Authors
Room
Duetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Väg- och banteknik

Presenter Of 1 Presentation

Funktionella egenskaper hos asfaltbeläggningar Väg- och banteknik

Halkfria vägar med markvärme och geoenergi

Speakers
Authors
Room
Duetten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Väg- och banteknik