F. Ahlgren

Linnéuniversitetet Sjöfartshögskolan

Author Of 1 Presentation

Intelligens i sjöfarten – artificiell eller mänsklig? Sjöfart

Optimerade energisystem genom maskinlärning

Speakers
Authors
Room
Tellus, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Sjöfart

Presenter Of 1 Presentation

Intelligens i sjöfarten – artificiell eller mänsklig? Sjöfart

Optimerade energisystem genom maskinlärning

Speakers
Authors
Room
Tellus, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Sjöfart