A. Gäderlund

Boverket

Author Of 1 Presentation

Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Parkeringstal som ett effektivt verktyg för hållbart stadsbyggande

Speakers
Authors
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 1 Presentation

Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Parkeringstal som ett effektivt verktyg för hållbart stadsbyggande

Speakers
Authors
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer