Go Back

A. Gäderlund

Boverket

Author Of 1 Presentation

Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Parkeringstal som ett effektivt verktyg för hållbart stadsbyggande

Speakers
Authors
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Background

Boverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram en vägledning till kommuner som önskar arbeta med parkeringstal som ett effektivt verktyg vid planeringen. Vägledningen ska stödja kommunerna i deras arbete i syfte att visa på hur de kan arbeta med parkeringsfrågan för att uppnå hållbart resande, effektivare markutnyttjade samt skapa bättre stadsmiljö. Vägledningen tittar särskilt på hur kommunen kan arbeta med flexibla parkeringstal för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart stadsbyggande. Vägledningen lyfter fram olika projekt för att ge inspiration om hur kommunerna kan arbeta med parkeringstalet i planprocessen för att uppnå hållbara resor, effektivare markutnyttjande och bättre stadsmiljö.

Methods

Boverket har genom studier av kommuners olika plandokument samt parkeringsstrategier valt ut ett antal kommuner som aktivt arbetar med flexibla parkeringstal i kombination med mobilittesåtgärder. Boverket har efter intervjuer med dessa kommuner fått fram ett antal intressanta kommunprojekt som visar på vinsterna med flexibla parkeringstal då det kan skapa förutättningar för ett mer hållbart resande, effektivare markutnyttjande och förbättrad stadsmiljö.

Results

Boverket har efter intervjuer med dessa kommuner fått fram ett antal intressanta kommunprojekt som visar på vinsterna med flexibla parkeringstal då det kan skapa förutättningar för ett mer hållbart resande, effektivare markutnyttjande och i förlängningen ge förbättrad stadsmiljö. Vägeldeningen lyfter även utmaningar som kommunerna kan ställas inför då de ska arbeta med att få ner behovet av parkeringar i kombination med mobilitetsåtgärder samt vad kommunen bör tänka på för att nå framgång i sitt arbete med minskat parkeringsbehov i stadsbyggandet.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Parkeringstal som ett effektivt verktyg för hållbart stadsbyggande

Speakers
Authors
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Background

Boverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram en vägledning till kommuner som önskar arbeta med parkeringstal som ett effektivt verktyg vid planeringen. Vägledningen ska stödja kommunerna i deras arbete i syfte att visa på hur de kan arbeta med parkeringsfrågan för att uppnå hållbart resande, effektivare markutnyttjade samt skapa bättre stadsmiljö. Vägledningen tittar särskilt på hur kommunen kan arbeta med flexibla parkeringstal för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart stadsbyggande. Vägledningen lyfter fram olika projekt för att ge inspiration om hur kommunerna kan arbeta med parkeringstalet i planprocessen för att uppnå hållbara resor, effektivare markutnyttjande och bättre stadsmiljö.

Methods

Boverket har genom studier av kommuners olika plandokument samt parkeringsstrategier valt ut ett antal kommuner som aktivt arbetar med flexibla parkeringstal i kombination med mobilittesåtgärder. Boverket har efter intervjuer med dessa kommuner fått fram ett antal intressanta kommunprojekt som visar på vinsterna med flexibla parkeringstal då det kan skapa förutättningar för ett mer hållbart resande, effektivare markutnyttjande och förbättrad stadsmiljö.

Results

Boverket har efter intervjuer med dessa kommuner fått fram ett antal intressanta kommunprojekt som visar på vinsterna med flexibla parkeringstal då det kan skapa förutättningar för ett mer hållbart resande, effektivare markutnyttjande och i förlängningen ge förbättrad stadsmiljö. Vägeldeningen lyfter även utmaningar som kommunerna kan ställas inför då de ska arbeta med att få ner behovet av parkeringar i kombination med mobilitetsåtgärder samt vad kommunen bör tänka på för att nå framgång i sitt arbete med minskat parkeringsbehov i stadsbyggandet.

Collapse