J. Högdahl

Kungliga Tekniska högskolan, KTH

Author Of 1 Presentation

Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Förbättrad punktlighet med simuleringsbaserad optimering av tågtidtabeller

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Förbättrad punktlighet med simuleringsbaserad optimering av tågtidtabeller

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg