J. Lundälv

1) Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs universitet 2) Institutionen för Kirurgisk & Perioperativ Vetenskap, Enheten för kirurgi, Umeå universitet

Author Of 2 Presentations

Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Upplevda risker och problem i trafikmiljön för användare av elrullstol

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Elrullstolsrelaterade olyckor och skador i trafikmiljön - Analys av STRADA-data

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik