S. Nolen

Transportstyrelsen

Author Of 1 Presentation

Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

Hur kan Transportstyrelsen granska organisationers säkerhetskultur?

Speakers
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet

Presenter Of 1 Presentation

Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

Hur kan Transportstyrelsen granska organisationers säkerhetskultur?

Speakers
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet