S. Eriksson

Västra Götalandsregionen

Author Of 1 Presentation

Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik och får fler att resa? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Så gör vi kollektivtrafiken mer jämlik

Speakers
Authors
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik och får fler att resa? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Så gör vi kollektivtrafiken mer jämlik

Speakers
Authors
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg