Framkomlighet buss: lösningar och åtgärder Kollektivtrafik inkl. järnväg

Full Prio - bättre flyt för bussen genom utökad signalprioritering

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Utbud och efterfrågan på kollektivtrafikens lokala marknad Kollektivtrafik inkl. järnväg

Linje 6 – en lyckad satsning på Stockholms nya stomlinje

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Elbilar - norska erfarenheter, svenska planer och batterier Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Laddat för elbilar i Stockholm

Speakers
Authors
Room
Crusellhallen, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Incitamentskontrakts påverkan på bussresande

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Marknadsredo multimodal transportlösning från Örebro-regionen

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik
Kollektivtrafikdata Kollektivtrafik inkl. järnväg

Oanade analysmöjligheter med Kollektivtrafikbarometer data

Session Name
Room
Tellus, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Test - gångvägvisning

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik
Samhällsekonomisk värdering Transportpolitik och ekonomi

The impact of air pollution and noise on property prices

Speakers
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Den hållbara och trafiksäkra staden för oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet

Eldrivna enpersonsfordon - En kunskapsöversikt om deras plats i trafiken

Speakers
Authors
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafiksäkerhet
Attraktiva stadsrum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Strategi för offentliga rum i Stockholm

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Planering av hållbara trafiksystem Trafikteknik, planering och styrning

Förutsättningar för regional trafikplanering 

Speakers
Authors
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering för hållbara städer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Minskad biltrafik. Strategier, åtgärder och blinda fläckar i kommunal trafik- och samhällsplanering

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer