Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Är skatter och avgifter för att använda infrastruktur för höga eller för låga?

Speakers
Authors
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Är banavgifterna på rätt spår?  -  Transportstyrelsens syn på Trafikverkets banavgifter

Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Luftfartens klimatpåverkande utsläpp – differentierade marginalkostnader

Speakers
Authors
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Internalisering av godstrafikens externa effekter – konsekvensanalyser med Samgodsmodellen

Speakers
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Konsekvensanalys – internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader, en del av SAMKOST 3-uppdraget

Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Samhällsekonomiska kostnader för sjötransporter (SAMKOST3)

Speakers
Authors
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Skatter, avgifter och subventioners påverkan på måluppfyllelse för godstransporter

Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Näringslivets regionala transportskattekostnad och konkurrenskraft

Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Om uppdraget och några övergripande resultat

Speakers
Authors
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

I vilken utsträckning bidrar dagens skatter, avgifter och subventioner till att uppnå de transportpolitiska målen?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Priser i staden Transportpolitik och ekonomi

Minska de trafikstörande arbetena

Speakers
Session Name
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Priser i staden Transportpolitik och ekonomi

Announce and defend vs debate and decide. Att ta kontroversiella beslut på demokratisk vis med exempel från införandet av trängselskatt i Vancouver

Speakers
Authors
Session Name
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi