Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Att vaska fram guldkornen inom hållbar tillgänglighet - med hjälp av indikatorer 

Speakers
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Metoder för att mäta internationell tillgänglighet

Speakers
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Upplevd tillgänglighet när resemöjligheten begränsas till hållbara alternativ

Speakers
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Mäta hållbar tillgänglighet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Urban Form and Multimodal Travel – Using Urban Form and Accessibility Factors to Estimate Modal Shares, Carbon Emissions and Energy Use from Transportation in Luleå

Speakers
Authors
Room
Dahlgrenssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Transportnod Sundsvall

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Gävleborgs tillväxtmotorer och funktionella geografi

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Samverkande planering i Södra Vätterbygden 

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hållbart samskapande – en metod för hållbara transportsystem

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Vad utmärker de mest hållbara städerna - baserat på SHIFT kommunrankning om hållbara transporter

Speakers
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hur god är luftkvalitén för aktiva arbetspendlare i Stockholm?

Speakers
Authors
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

God ljudmiljö i stationssamhällen

Speakers
Authors
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Beräkning av hälsoeffekter av trafikbuller i Göteborg enligt WHO:s riktlinjer från 2018 

Speakers
Authors
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer