Displaying One Session

Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Vintergatan 2-3, Frimis Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Moderators
Klimatomställningen - scenarier, strategier och styrmedel Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Uppdatering av Trafikverkets klimatscenarier

Speakers
Authors
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Klimatomställningen - scenarier, strategier och styrmedel Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Frakten är på väg – men varför fraktar så få via sjö och järnväg? Kartläggning av styrmedel för överflyttning av gods

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Klimatomställningen - scenarier, strategier och styrmedel Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Ny miljö- och klimatstrategi och genomförandeplan för kollektivtrafiken i Västra Götaland

Speakers
Authors
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Klimatomställningen - scenarier, strategier och styrmedel Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Att stegvis övergå till en fossilfri och säker personbilsflotta - kravnivåer och förändringstakt

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel