Displaying One Session

Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Operetten, K&K Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Room
Operetten, K&K
Moderators
Bygga för hållbarhet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Bostadsarkitektur som främjar hållbar mobilitet

Speakers
Session Name
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Bygga för hållbarhet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Mobilitet istället för parkering - från pilotprojekt till norm

Speakers
Authors
Session Name
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Bygga för hållbarhet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Så nära men ändå så långt bort – en metod för kvantifiering av trafikleders barriäreffekter

Speakers
Authors
Session Name
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Bygga för hållbarhet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hisingsbron – infrastrukturprojektet som naturlig del i stadsutvecklingen

Speakers
Authors
Session Name
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer