Displaying One Session

Attraktiva, sunda och tillgängliga städer, Trafiksäkerhet

Vintergatan 1, Frimis Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Vintergatan 1, Frimis
Moderators
Barn och trygghet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

School Mobility Labs – om urbana labb och samskapande för mer hållbar mobilitet till skolan

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Barn och trygghet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Säkra barnens trafikmiljöer! Översyn av verktyg för (digitala) skolvägsutredningar

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Barn och trygghet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Helhetsgrepp för sunda skolresor

Speakers
Authors
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Barn och trygghet Trafiksäkerhet

Skolvägsprojektet - Utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder i Viggbyholm i Täby kommun

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Trafiksäkerhet