Displaying One Session

Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Wallenbergssalen, Museet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Wallenbergssalen, Museet
Moderators
Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Vad utmärker de mest hållbara städerna - baserat på SHIFT kommunrankning om hållbara transporter

Speakers
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hur god är luftkvalitén för aktiva arbetspendlare i Stockholm?

Speakers
Authors
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

God ljudmiljö i stationssamhällen

Speakers
Authors
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Beräkning av hälsoeffekter av trafikbuller i Göteborg enligt WHO:s riktlinjer från 2018 

Speakers
Authors
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer