Displaying One Session

Trafiksäkerhet

Spegelsalen, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Spegelsalen, K&K
Moderators
Information
Sessionen avslutas med en europautblick och diskussion ledd av Claes Tingvall (ÅF)
Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

ISO 39001 – Certifiering i trafiksäkerhet. Intervjuer med gods- och persontransportföretag.

Speakers
Authors
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsanalyser - för skrivbordslådan eller verkliga trafiksäkerhetseffekter.

Speakers
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

Utvärdering av införandet av lagkrav på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Speakers
Authors
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

Hur kan Transportstyrelsen granska organisationers säkerhetskultur?

Speakers
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet