Displaying One Session

Kollektivtrafik inkl. järnväg

Operetten, K&K Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Operetten, K&K
Moderators
Utbud och efterfrågan på kollektivtrafikens nationella marknad Kollektivtrafik inkl. järnväg

Persontransportsituationen i Sverige

Speakers
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Utbud och efterfrågan på kollektivtrafikens nationella marknad Kollektivtrafik inkl. järnväg

Kollektivtrafik möjliggör Kombinerad Mobilitet och Hållbart Resande

Speakers
Authors
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Utbud och efterfrågan på kollektivtrafikens nationella marknad Kollektivtrafik inkl. järnväg

Resandeflöden på Sveriges järnvägsnät - Analys av utbud och efterfrågan på tågresor

Speakers
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Utbud och efterfrågan på kollektivtrafikens nationella marknad Kollektivtrafik inkl. järnväg

Hur kan ett transportutbud för svensk järnväg formuleras?
Resultat från projektet ”Transporttillgänglighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll (TT-JOB)”

Speakers
Authors
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg