Displaying One Session

Kollektivtrafik inkl. järnväg

Tellus, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Tellus, Frimis
Moderators
Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Förseningar, punktlighet och att hitta sambanden

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Förbättrad punktlighet med simuleringsbaserad optimering av tågtidtabeller

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utveckling av makrosimuleringsmodell – jämförande studie i Sverige

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bättre statistik över järnvägstransporter som medel för större samhällsnytta

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg