Displaying One Session

Trafiksäkerhet

Sonaten, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Sonaten, K&K
Moderators
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Falling of standing passengers on public transport: what makes us fall? A literature review

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Unga ofta obältade i bil

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Stora busskrascher – skadeutfall och bältesanvändning

Speakers
Authors
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

The SENIORS EU Project – Improved Protection for the Elderly

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Klassificering av suicid i vägtrafiken; en jämförelse mellan två sätt att klassificera dödsfall

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet