Displaying One Session

Kollektivtrafik inkl. järnväg

Vintergatan 2-3, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Moderators
Kollektivtrafik och samhälle Kollektivtrafik inkl. järnväg

Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna

Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Kollektivtrafik och samhälle Kollektivtrafik inkl. järnväg

Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö - lokala och regionala effekter för invånare och arbetsmarknad

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Kollektivtrafik och samhälle Kollektivtrafik inkl. järnväg

Samhällsplanering och kollektivtrafik, exempel på samplanering och avsiktsförklaringar

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Kollektivtrafik och samhälle Kollektivtrafik inkl. järnväg

Kommunerna och kollektivtrafiken: resultat från en enkätstudie om Sveriges kommuners arbete för att stödja kollektivtrafiken

Speakers
Authors
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg