Displaying One Session

Kollektivtrafik inkl. järnväg

Tellus, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Tellus, Frimis
Moderators
Kollektivtrafikdata Kollektivtrafik inkl. järnväg

Oanade analysmöjligheter med Kollektivtrafikbarometer data

Session Name
Room
Tellus, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Kollektivtrafikdata Kollektivtrafik inkl. järnväg

Analys av resenärers väntetidsstrategier i kollektivtrafiken baserad på mobilbaserad undersökningsapplikation

Speakers
Session Name
Room
Tellus, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Kollektivtrafikdata Kollektivtrafik inkl. järnväg

Befolkningens tillgång till kollektivtrafik

Speakers
Authors
Session Name
Room
Tellus, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Kollektivtrafikdata Kollektivtrafik inkl. järnväg

Gå eller åka till stationen? Vikten av konstistenta parametrar i alla delar av en trafikmodell

Speakers
Authors
Session Name
Room
Tellus, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg