Displaying One Session

Kollektivtrafik inkl. järnväg

Jupiter, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Jupiter, Frimis
Moderators
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Miljöaspekter i upphandling av busstrafik - en kartläggning över tid

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Upphandling av busstrafik - vikten av flexibilitet?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Varför följs inte de branschgemensamma modellavtalen i kollektivtrafiken?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Viten som incitament i kollektivtrafikavtal

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg