Displaying One Session

Trafikteknik, planering och styrning

Studion, K&K Trafikteknik, planering och styrning
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Room
Studion, K&K
Moderators
Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

Parkering som styrmedel för ett hållbart trafiksystem. Plan för gatuparkering 2016-2018

Speakers
Authors
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

Kano som hjälp för smartare val i trafikplaneringen

Speakers
Authors
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

Se människan i omloppstiden! En utredning av bussprioritet där människoperspektivet visade sig bäst lämpat för att utvärdera nyttan

Speakers
Authors
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

Hastighetsdämpande åtgärder på gator med tät busstrafik – en bred utvärdering av två teststräckor i Stockholm. Den samhällsekonomiska analysen - en samlad bild av effekterna 

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

City traffic management for commercial vehicles in historic city centers

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning