Displaying One Session

Trafikteknik, planering och styrning

Sonaten, K&K Trafikteknik, planering och styrning
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Room
Sonaten, K&K
Moderators
Trafikmodeller Trafikteknik, planering och styrning

Tillämpning av kollektivtrafikdata för att förbättra trafikmodeller

Speakers
Authors
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Trafikmodeller Trafikteknik, planering och styrning

Bytesmotstånd och ruttval i kollektivtrafiken – En översyn av modeller för kollektivtrafikanalyser

Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Trafikmodeller Trafikteknik, planering och styrning

Beräkningseffektiv kalibrering av en mikroskopisk transportmodel för Stockholm 

Speakers
Authors
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Trafikmodeller Trafikteknik, planering och styrning

Varför används trafikmodeller och hur väl stämmer egentligen prognoserna?

Speakers
Authors
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Trafikmodeller Trafikteknik, planering och styrning

Frånfartskapacitet i cirkulationsplatser: effekter av korsande gång- och cykelflöden

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning