Displaying One Session

Transportpolitik och ekonomi

Jupiter, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Jupiter, Frimis
Moderators
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Om uppdraget och några övergripande resultat

Speakers
Authors
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

I vilken utsträckning bidrar dagens skatter, avgifter och subventioner till att uppnå de transportpolitiska målen?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Skatter, avgifter och subventioners påverkan på måluppfyllelse för godstransporter

Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Näringslivets regionala transportskattekostnad och konkurrenskraft

Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi