Displaying One Session

Transportpolitik och ekonomi

Pelarsalen, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Pelarsalen, Frimis
Moderators
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Samhällsekonomiska kostnader för sjötransporter (SAMKOST3)

Speakers
Authors
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Luftfartens klimatpåverkande utsläpp – differentierade marginalkostnader

Speakers
Authors
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Internalisering av godstrafikens externa effekter – konsekvensanalyser med Samgodsmodellen

Speakers
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Konsekvensanalys – internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader, en del av SAMKOST 3-uppdraget

Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi