Displaying One Session

Cykling och gångtrafik

St Lars salen, Frimis Cykling och gångtrafik
Topic
Cykling och gångtrafik
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
St Lars salen, Frimis
Moderators
Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Riktlinjer och utformning av gångfartsområden

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik
Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Trånga trottoarer? Utveckling av ett verktyg för att mäta trängsel på Stockholms gångytor

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik
Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Insamling av gåendes rörelsemönster i stadskärnor med hjälp av WIFI-teknik. Fallstudie Kristianstad

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik
Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Test - gångvägvisning

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik