Displaying One Session

Transportpolitik och ekonomi

Pelarsalen, Frimis Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Pelarsalen, Frimis
Moderators
Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar

Speakers
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Är skatter och avgifter för att använda infrastruktur för höga eller för låga?

Speakers
Authors
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Är banavgifterna på rätt spår?  -  Transportstyrelsens syn på Trafikverkets banavgifter

Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi