Displaying One Session

Cykling och gångtrafik

St Lars salen, Frimis Cykling och gångtrafik
Topic
Cykling och gångtrafik
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
St Lars salen, Frimis
Moderators
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Upplevda risker och problem i trafikmiljön för användare av elrullstol

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Elrullstolsrelaterade olyckor och skador i trafikmiljön - Analys av STRADA-data

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk - En Inledande Studie

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Gång- och cykelbanor - Varför är separering fortfarande så svårt?

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik