Displaying One Session

Kollektivtrafik inkl. järnväg, Väg- och banteknik

Pelarsalen, Frimis Väg- och banteknik
Topic
Väg- och banteknik
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Pelarsalen, Frimis
Moderators
Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Väg- och banteknik

Förekomst och spridning av mikroplast,gummi och asfaltspartiklar från vägtafik

Speakers
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Väg- och banteknik
Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Väg- och banteknik

Mikroplast från transportsystemet

Speakers
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Väg- och banteknik
Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Väg- och banteknik

Vägyta-däckinteraktionens inverkan på partikelproblematiken

Speakers
Authors
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Väg- och banteknik
Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Kollektivtrafik inkl. järnväg

Med sikte på simulering av järnvägens partikelemissioner

Speakers
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Väg- och banteknik

Från emissionsfaktorer till partikelkoefficientkartor vid simulering av järnvägstunnlars luftkvalitet

Speakers
Authors
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Väg- och banteknik