Displaying One Session

Väg- och banteknik

Duetten, K&K Väg- och banteknik
Topic
Väg- och banteknik
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Room
Duetten, K&K
Moderators
Metoder för bedömning och prediktion av vägars tillstånd Väg- och banteknik

Karaktärisering av beläggningsstyvhet genom kontaktlösa ytvågsmätningar

Speakers
Authors
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Väg- och banteknik
Metoder för bedömning och prediktion av vägars tillstånd Väg- och banteknik

Metod för bättre jämförbarhet mellan försök i VTIs provvägsmaskin, med tillämpning på en undersökning av högkvalitativa slitlagerbeläggningar
 

Speakers
Authors
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Väg- och banteknik
Metoder för bedömning och prediktion av vägars tillstånd Väg- och banteknik

INSTÄLLD Behov data och modeller för prediktion av tillstånd och nedbrytningstakt

Speakers
Authors
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Väg- och banteknik
Metoder för bedömning och prediktion av vägars tillstånd Väg- och banteknik

Friktion- och texturutveckling på nya beläggningar

Speakers
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Väg- och banteknik
Metoder för bedömning och prediktion av vägars tillstånd Väg- och banteknik

Rut prediction in asphalt concrete in bus lanes on urban expressway

Speakers
Authors
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Väg- och banteknik