Displaying One Session

Transportpolitik och ekonomi

Operan , K&K Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Operan , K&K
Moderators
Samhällsekonomisk värdering Transportpolitik och ekonomi

Värdering av flygbuller

Speakers
Authors
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Samhällsekonomisk värdering Transportpolitik och ekonomi

The impact of air pollution and noise on property prices

Speakers
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Samhällsekonomisk värdering Transportpolitik och ekonomi

Verdsetting av tid, liv og miljø i nyttekostnadsanalyser (NKA). Implikasjoner av ulik praksis i naboland

Speakers
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi