Displaying One Session

Gods och logistik

Nya Galleriet, Museet Gods och logistik
Topic
Gods och logistik
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Nya Galleriet, Museet
Moderators
Information
Efter de inledande föredragen följer ett pass om regionala godsstrategier, medverkande är Susanne Skärlund (Region Stockholm), John Wedel (Business Region Göteborg AB) och Petra Stelling (Region Skåne). Passet innehåller korta presentationer av respektive strategi och en paneldiskussion om styrkan och utmaningarna med regionala godsstrategier.
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Kringfartslogistik - Effektivt utnyttjande av infrastrukturen

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Marknadsredo multimodal transportlösning från Örebro-regionen

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Fossilfri citylogistik med järnväg som bas

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Tyngre lastbilars potential för masstransporter i stadsmiljö

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik