Displaying One Session

Gods och logistik

Nya Galleriet, Museet Gods och logistik
Topic
Gods och logistik
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Nya Galleriet, Museet
Moderators
Information
Sessionen avslutas med en paneldebatt under ledning av Jerker Sjögren. Deltagare Andreas Forsgren Umeå kommun, Lars Westin CERUM, Mattias Lindström Kvarkenrådet, Christin Borg Mittstråket, m.fl.
Nordisk infrastrukturplanering Gods och logistik

Gränsöverskridande infrastrukturplanering i Norden – Nuläge och förändringsbehov

Speakers
Authors
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Gods och logistik
Nordisk infrastrukturplanering Gods och logistik

Nationell infrastrukturplanering– ett hinder för nordiska transporter? Kvarkentrafiken som exempel

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Gods och logistik
Nordisk infrastrukturplanering Gods och logistik

Nordiskt myndighetssamarbete om transportplanering

Speakers
Authors
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Gods och logistik
Nordisk infrastrukturplanering Gods och logistik

Kan mikrodata från statistiska undersökningar användas för validering av Samgods-modellen? 

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Gods och logistik